อยากเป็น | วิชาการ.คอม


อยากเป็น

ความอยากเป็นคำคิดที่ถูกนิยามเพื่ออธิบายและถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ในจุดแห่งเวลาหนี่งโดยนำเสนอผ่านสัมผัสที่เปิดเผยหรือไม่ก็ได้

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

อยากเป็น

อยากเป็นหยังใจข่อยอยากลอยไปคือว่าวอยากเป็นดาวอยู่ฟ้าดาราแจ้งสว่างไหวอยากเป็นแต่ผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่กว่ามวลชนอยากขนเอาเงินทองแจกคนในหล้ามีวิชาเหนือพ้นคนทั้งปวงเหนือโลกอยากบ่โศรกบ่เศร้ายามเว้าซื่นเสวยอยากไปนั่งสะเม้ยเก้ยเหนือขอบจักรวาลบัญชาการดวงดาวดิ่งไหลไกลฟ้าอยากไปหาองค์ไท้อินทร์ไทผู้กว่าใหญ่อยากไปบอกให้ท่านบันดาลล้นทรัพย์อนันต์อยากมียศใหญ่ซั้นล้ำเลิศเหนือใดไผที่มีชีวามอบถวยหมายเมี้ยนอยากบำเพียรเพ๊ญกล้าบารมีเหนือแผ่นอยากมีแดนอยู่พุ้นสุดสิ้นล้านกัลป์อยากมีใจเก่งชั้นเนรมิตรเหนือไผอาณาใดเคยมีมอบมาหมายให้อยากมีใจกุศลสร้างวางลาป๋าปล่อยลอยแล้วละเลิกล้นไปพ้นหมู่มวลอยากมาชวนเอาเจ้าสาวผู้ไคไปเป็นหมู่อยู่ผู้เดียวบ่ได้สิเป็นบ้าย้อนคิดหลายฯ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา