เปิดตำราฟีฟ่า!! กติกาฟุตบอล 17 ข้อ ประตูสู่โลกลูกหนัง ก่อนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ | วิชาการ.คอม


เปิดตำราฟีฟ่า!! กติกาฟุตบอล 17 ข้อ ประตูสู่โลกลูกหนัง ก่อนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ฟุตบอล ถือเป็นกีฬายอดนิยมอันดับต้นๆของโลก ปฏิเสธไม่ได้ว่าซอกมุมของโลกที่ไหนจะปราศจากสิ่งนี้ ลูกหนังใบกลมๆ ที่ให้ความบันเทิงแก่สายตาคอบอล ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตลอดเวลา

ผู้เขียน bOyziie ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เปิดตำราฟีฟ่า!! กติกาฟุตบอล 17 ข้อ ประตูสู่โลกลูกหนัง ก่อนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

กติกาข้อที่ 1*** สนามแข่งขัน ***

เครื่องหมายต่าง ๆ ในสนาม– สนามแข่งขันทำด้วยเครื่องหมายด้วยเส้นต่าง ๆ– เส้นจะเป็นพื้นที่ของเขตนั้น ๆ ของสนามแข่งขัน– เส้นทุกเส้นจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 12 ซม. (5 นิ้ว)

ประตู– ระยะห่างเสาประตู 7.32 เมตร (8 หลา) คานสูงจากพื้น 2.44 เมตร (8 ฟุต)– เสาและคานประตูต้องเท่ากับความกว้างของเส้นประตู– ส่วนของประตูต้องเป็นสีขาวทั้งหมดเท่านั้น– ต้องติดตั้งอย่างปลอดภัย มีตาข่ายไว้ที่ประตู (หรือไม่มีตาข่ายก็ได้)

เสาธง (Corner Flag)-ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร-ต้องไม่มียอดแหลม-จะปักไว้ที่มุมสนามแต่ละมุม-อาจจะปักเสาธงไว้ที่ปลายเส้นแบ่งแดนห่างจากเส้นข้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ลูกบอล

กติกาข้อที่ 2*** ลูกบอล ***

– การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุดเมื่อลูกบอลอยู่ในการเล่น– เปลี่ยนลูกบอล– หยุดการเล่น– เริ่มเล่นใหม่ด้วยการปล่อยลูกบอล ณ จุดที่ลูกบอลชำรุด– การเปลี่ยนลูกบอลต้องได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุดเมื่อลูกบอลอยู่นอกการเล่น– เปลี่ยนลูกบอล– เริ่มเล่นใหม่ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ– ในการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติลูกบอลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดใน 3 ข้อ– ในการแข่งขันอื่น ๆ ลูกบอลต้องเป็นไปตามกติกาข้อ 2

กติกาข้อที่ 3*** จำนวนผู้เล่น (Football Players) ***

– ในการแข่งขันโดยผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมมีผู้เล่นไม่เกิน 11 คน หนึ่งคนต้องเป็น ผู้รักษาประตู ไม่ให้ทำการแข่งขันถ้าผู้เล่นทีมใดมีน้อยกว่า 7 คน– ในการแข่งขันภายใต้ความรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติการเปลี่ยนตัว ผู้เล่นทำได้มากที่สุด 3 คน

การแข่งขันกระชับมิตร (Friendly)– สามารถเปลี่ยนตัวภายในเงื่อนไขต่อไปนี้– ทีมเห็นชอบในการเปลี่ยนตัวมากที่สุด– ผู้ตัดสินได้รับแจ้งก่อนการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน– กติกาการแข่งขันจะต้องระบุจำนวนผู้เล่นสำรองที่ส่งรายชื่อไว้ว่าส่งได้จำนวนเท่าไหร่จาก 3 คน ถึงมากที่สุด 7 คน

การแข่งขันทุกรายการ– บัญชีผู้เล่นต้องส่งให้ผู้ตัดสินก่อนการแข่งขัน– ผู้เล่นสำรองไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อประจำวันที่แข่งขัน จะไม่สามารถเข้าร่วม การแข่งขันได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนตัว– แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ– ได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสิน– เข้าได้เมื่อบอลอยู่นอกการเล่นเข้าสนามที่เส้นแบ่งแดนเท่านั้น– การเปลี่ยนตัวจะสมบูรณ์เมื่อเข้าไปในสนาม– ผู้เล่นสำรองที่เปลี่ยนตัวจะเป็นผู้เล่นทันทีที่ผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกได้ออกจากสนามและผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวเข้าได้เข้าสนาม– ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่สามารถเข้าไปในสนามได้อีก

การกระทำผิดและการลงโทษ– ถ้าผู้เล่นสำรองเข้าไปในสนามก่อนได้รับอนุญาต (ไม่ใช่การเปลี่ยนตัว)– หยุดการเล่น– คาดโทษผู้เล่นสำรอง– ให้ออกจากสนามไปก่อน– เริ่มเล่นใหม่โดยการปล่อยลูกบอล ณ จุดที่การเล่นได้หยุดลง

การให้ออกของผู้เล่นและผู้เล่นสำรอง– ผู้เล่นที่ถูกให้ออกก่อนการเริ่มเล่นสามารถเปลี่ยนผู้เล่นสำรองได้ (เปลี่ยนชื่อแทนไม่ได้)– ผู้เล่นสำรองที่ถูกให้ออกหลังการเริ่มเล่นจะเปลี่ยนตัวแทนกันไม่ได้

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ– ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่นต่ำสุดในทีมหนึ่งจะมีเท่าไรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามสภาฟุตบอลระหว่างประเทศเห็นว่า การแข่งขันไม่ควรดำเนินต่อไป ถ้าทีมใดทีมหนึ่งมีผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน– ผู้ฝึกสอนสามารถออกมายืนสอนกลวิธีการเล่นให้กับผู้เล่นได้ในระหว่างการแข่งขันภายในเขตเทคนิค แต่เขาต้องรีบกลับเข้ามาในที่จัดไว้สำหรับผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมภายในเขตเทคนิค และปฏิบัติตนให้เหมาะสมในพื้นที่นั้นด้วย

รองเท้า

กติกาข้อที่ 4*** อุปกรณ์ของผู้เล่น ***

– เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต– กางเกงขาสั้น ถ้าใส่กางเกงปรับอุณหภูมิต้องเป็นสีเดียวกับกางเกงชั้นนอก– ถุงเท้ายาว– สนับแข้ง– รองเท้า– ผู้เล่นต้องไม่สวมใส่สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอันตราย– สนับแข้งต้องอยู่ภายใต้ถุงเท้ายาวต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสม (ยาง,พลาสติกหรือวัสดุที่คล้ายกัน)

ผู้รักษาประตู– ต้องสวมชุดที่มีสีแตกต่างจากบุคคลอื่น

การเปลี่ยนหรือแก้ไขอุปกรณ์ให้ถูกต้องผู้เล่นจะกลับเข้าไปในสนามได้เมื่อ– บอลอยู่นอกการเล่น– ผู้ตัดสินอนุญาต– ถ้าผู้เล่นกลับเข้าไปในสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อนผู้ตัดสินจะต้องหยุดการเล่นและคาดโทษการเริ่มเล่นใหม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ในขณะที่ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

กรรมการ

กติกาข้อที่ 5*** ผู้ตัดสิน ***

– ปฏิบัติตามกติกา– ควบคุมการแข่งขัน โดยมีผู้ช่วยผู้ตัดสินคอยให้ความช่วยเหลือ– แน่ใจว่าลูกบอลถูกต้องตามกติกาข้อ 2– ทำหน้าที่รักษาเวลา และเขียนรายงานการแข่งขัน– พิจารณาสั่งหยุดการเล่นเมื่อมีการกระทำผิดกติกา– พิจารณาสั่งหยุดการเล่นเนื่องจากมีสิ่งรบกวนจากภายนอก– สั่งหยุดการเล่นถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บหนัก– อนุญาตให้การเล่นดำเนินต่อไปถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อย– แน่ใจว่าผู้เล่นที่มีเลือดไหลจากบาดแผลได้ออกจากสนามแข่งขันแล้ว– ให้มีการได้เปรียบลงโทษความผิดที่ร้ายแรงกว่าในเวลาเดียวกัน– ควบคุมระเบียบวินัยโดยแสดงการต่อต้านต่อผู้เล่นที่กระทำผิด (คาดโทษ,ให้ออก)– ทำหน้าที่แสดงการต่อต้านเจ้าหน้าที่ทีมที่ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมความประพฤติ– ปฏิบัติตามการช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสินตามเหตุการณ์ที่ตนเองมองไม่เห็น– แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสนามแข่งขัน– เริ่มเล่นใหม่เมื่อการเล่นได้หยุดลง– เขียนรายงานการแข่งขันเสนอต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ที่แต่งตั้งไว้

การพิจารณาการตัดสินใจของผู้ตัดสิน– การพิจารณาตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน ถือเป็นยุติ

การกลับคำตัดสิน– ผู้ตัดสินอาจกลับคำตัดสินได้ ถ้าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้อง โดยได้พิจารณาตามความช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสินโดยมีเงื่อนไขว่า การเริ่มเล่นใหม่ยังไม่ได้เริ่มขึ้น

ไลน์แมน

กติกาข้อที่ 6*** ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ***

ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นผู้ชี้แนะเหตุการณ์ต่างๆในสนามดังนี้– เมื่อลูกบอลทั้งลูกออกนอกสนาม– ฝ่ายใดได้เตะจากมุม เตะจากประตู หรือทุ่ม– เมื่อผู้เล่นถูกลงโทษฐานอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า– เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น– เมื่อมีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นใกล้ผู้ช่วยผู้ตัดสินมากกว่าผู้ตัดสิน– เมื่อมีการเตะโทษ ณ จุดโทษ ต้องดูว่า ผู้รักษาประตูเคลื่อนที่ออกมาข้างหน้าก่อนจะถูกเตะหรือไม่และต้องดูว่าลูกบอลข้ามเส้นประตูหรือไม่

กติกาข้อที่ 7*** ระยะเวลาการแข่งขัน (Time) ***

– แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 45 นาที– ยกเว้นได้มีการตกลงกัน การตกลงต้องทำก่อนเริ่มทำการแข่งขัน– ต้องทำตามระเบียบของการแข่งขัน

พักครึ่งเวลา-ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์ได้พักครึ่งเวลา– ต้องไม่เกิน 15 นาที– ระเบียบการแข่งขันต้องระบุเวลาที่ใช้ในการพักครึ่งเวลาเท่าใด– เวลาในการพักครึ่งเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ตัดสิน

การชดเชยเวลาที่เสียไป– สามารถทำได้ทั้ง 2 ครึ่งสำหรับเวลาที่เสียไปอันเนื่องมาจาก– การเปลี่ยนตัว– การตรวจสอบผู้เล่นที่บาดเจ็บ– การนำผู้เล่นที่บาดเจ็บออกนอกสนาม– การถ่วงเวลาการเล่น– สาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น– การชดเชยเวลาอยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสิน– การเตะโทษ ณ จุดโทษอนุญาตให้เพิ่มเวลาสำหรับการเตะโทษ ณ จุดโทษ

การต่อเวลาพิเศษ– กติกาการแข่งขันระบุเวลาของการเล่นไว้เป็น 2 ครึ่งเท่ากันและการต่อเวลาพิเศษ

การยกเลิกการแข่งขัน– ต้องทำการแข่งขันใหม่ ยกเว้นระเบียบการแข่งขันจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

กติกาข้อที่ 8*** การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่ (Kick-Off) ***

การเตรียมการเบื้องต้น– การเสี่ยงเหรียญ– ทีมชนะการเสี่ยงเลือกแดน– ทีมแพ้การเสี่ยงเตะเริ่มเล่น– ครึ่งเวลาทั้งสองทีมเปลี่ยนแดน– ทีมชนะการเสี่ยงเตะเริ่มเล่นในครึ่งเวลาหลัง

การเตะเริ่มเล่นเป็นการเริ่มเล่นและเริ่มเล่นใหม่-เริ่มเล่นเมื่อมีการเริ่มเล่น-หลังจากมีการทำประตู– เริ่มเล่นครึ่งเวลาหลัง– เริ่มเล่นแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษ– สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น

ขั้นตอนสำหรับการเตะเริ่มเล่น– อยู่ในแดนตนเอง– ฝ่ายตรงข้ามอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 9.15 เมตร– ลูกบอลวางนิ่งบนจุดกึ่งกลางสนาม– ผู้ตัดสินให้สัญญาณ– ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า– ผู้เตะไม่สามารถเล่นลูกเป็นครั้งที่ 2

การกระทำผิด และการลงโทษการเตะเริ่มเล่น– ผู้เตะสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 ก่อนถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม– สำหรับการกระทำผิดอื่น ๆ ให้ทำการเตะเริ่มเล่นใหม่

การปล่อยลูกบอลขั้นตอนมีดังนี้ 1. ผู้ตัดสินปล่อยลูกบอล ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ขณะที่สั่งหยุดการเล่น 2. ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อสัมผัสกับพื้นสนาม

การกระทำผิดและการลงโทษ– ทำการปล่อยลูกบอลใหม่– ลูกบอลถูกสัมผัสโดยผู้เล่นก่อนสัมผัสพื้นสนาม– ลูกบอลออกนอกสนามแต่ไม่ถูกผู้เล่นคนหนึ่งคนใดก่อน

สถานการณ์พิเศษ– ฝ่ายรับได้เตะโทษภายในเขตประตูจะเตะที่ใดก็ได้ภายในเขตประตู– ฝ่ายรุกได้เตะโทษโดยอ้อมภายในเขตประตูฝ่ายตรงข้ามจะเตะจากเส้นเขตประตู ที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้การกระทำผิดกติกามากที่สุด– การปล่อยลูกบอลเมื่อเริ่มเล่นใหม่ ภายในเขตประตูจะต้องกระทำบนเส้นเขตประตูที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้ลูกบอลมากที่สุดในขณะที่การเล่นได้หยุดลง

กติกาข้อที่ 9*** ลูกบอลอยู่ในและนอกการเล่น (Play) ***

ลูกบอลอยู่ในการเล่น– เมื่อกระดอนจากเสาประตู คานประตู ธงมุมสนาม เข้ามาในสนามแข่งขัน– เมื่อกระดอนจากผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินในขณะที่เขาอยู่ในสนาม

ลูกบอลอยู่นอกการเล่น– เมื่อลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างออกไปหมดทั้งลูก– เมื่อผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

กติกาข้อที่ 10*** การนับประตู (Count Of Score) ***

การทำประตู– ถือว่าได้ประตูเมื่อลูกบอลทั้งลูก ได้ผ่านเข้าเส้นประตูระหว่างเสาประตูและภายใต้คานประตู โดยที่ผู้เล่นฝ่ายรุกไม่ได้กระทำผิดกติกา

การตัดสินว่าทีมใดเป็นฝ่ายชนะ ?– ทีมที่ทำประตูได้มากกว่าในการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะ ถ้าทำประตูได้หรือไม่ได้ เท่ากัน ถือว่า “เสมอกัน”

ล้ำหน้า

กติกาข้อที่ 11*** การล้ำหน้า (Offside) ***

ตำแหน่งล้ำหน้า– ผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า (ตามกฎใหม่นับจากช่วงตัว Body ไม่นับส่วนแขนขาและหัว) ถ้าเขาได้อยู่ใกล้เส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามมากกว่า ลูกบอล ยกเว้น– ผู้เล่นอยู่ในแดนตนเองของสนามแข่งขัน– มีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่น้อยกว่า 2 คน อยู่ใกล้เส้นประตูของเขา

การลงโทษ– ถ้าผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า ได้อยู่ใกล้เส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าลูกบอล ถ้าผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและผู้ตัดสินพิจารณาแล้วเห็นว่า– ผู้เล่นเกี่ยวข้องกับการเล่น– ผู้เล่นเกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้าม– ได้ประโยชน์จากการอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า

ผู้เล่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า จะไม่ถูกลงโทษถ้าผู้เล่นรับลูกบอลโดยตรงจากกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้– เตะจากประตู– เตะจากมุม– การทุ่ม

*** การล้ำหน้า ไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรง เพียงแต่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า เป็นการผิดกติกาของฟุตบอลเท่านั้น จะไม่มีการคาดโทษใบเหลืองหรือแดง ***

กติกาข้อที่ 12*** การกระทำผิดกติกา (Foul) ***

โทษโดยตรง– เตะหรือพยายามเตะคู่ต่อสู้– ขัดขาหรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้– กระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้– ชนคู่ต่อสู้– ชนคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเล่นลูกบอล– ทำร้ายหรือพยายามทำร้าย– ผลักคู่ต่อสู้– ดึงคู่ต่อสู้– ถ่มน้ำลายใส่คู่ต่อสู้– เล่นลูกด้วยมือโดยเจตนา (ยกเว้นผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)– ชนคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเล่นลูกบอล– ดึงคู่ต่อสู้

โทษโดยอ้อม– เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย– กีดขวางการเล่นของคู่ต่อสู้– กีดขวางผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยลูกบอลจากมือ– ความผิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในกติกาข้อ 12– ครอบครองลูกบอลด้วยมือเกินกว่า 6 วินาที– ภายหลังปล่อยลูกบอลแล้วเขาได้สัมผัสลูกบอลอีกครั้ง– ใช้มือสัมผัสลูกบอลหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้หรือจากการทุ่มลูก

คาดโทษผู้เล่นด้วยใบเหลือง (Yellow Card)– ระพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา– แสดงการคัดค้านโดยคำพูดหรือกริยาท่าทาง– กระทำผิดกติกาการแข่งขันบ่อย ๆ– ชะลอการเริ่มเล่นใหม่– การเริ่มเล่นใหม่ไม่ถอยห่างไปอยู่ในระยะที่ร้องขอ– เข้าไปหรือกลับเข้าไปสมทบในสนาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน– เจตนาออกจากสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต

คาดโทษไล่ออกต่อผู้เล่น (Red Card)– กระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง– ประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง– ถ่มน้ำลายรดใส่คู่ต่อสู้หรือบุคคลอื่น– ป้องกันฝ่ายตรงข้ามในการทำประตูได้อย่างชัดแจ้งโดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ– ป้องกันโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดแจ้งของฝ่ายตรงข้ามขณะเคลื่อนที่ตรงไปยังหน้าประตู– ทำผิดซ้ำซาก วาจาหยาบคาย แสดงท่าทางไม่เหมาะสม– ได้รับการคาดโทษครั้งที่ 2 ในการแข่งขันครั้งเดียวกัน

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ– ผู้รักษาประตูจะถูกพิจารณาว่ากระทำผิด ในการถ่วงเวลาการเล่น ถ้าเขาถือลูกบอลไว้ในมือหรือแขนเกินกว่า 6 วินาที (ใบเหลือง)– การสกัดกั้นจากด้านหน้า ทำให้เกิดอันตรายต่อคู่ต่อสู้ต้องถูกลงโทษเหมือนกับการกระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง (ใบแดง)– ถ้าผู้เล่นแกล้งหลอกผู้ตัดสินในทุกพื้นที่ของสนามแข่งขัน ผู้เล่นนั้นจะต้องถูกลงโทษฐานประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา (ใบเหลือง)

กติกาข้อที่ 13 ***ลูกตั้งเตะ (Freekick)***

– เตะทีเดียวเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม ถือว่า เป็นประตู (ลูกตั้งเตะจังหวะเดียว)– จะถือว่าเป็นประตูต่อเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ๆ ก่อนที่จะเข้าประตู (ลูกตั้งเตะสองจังหวะ) *** จะหนึ่งหรือสองจังหวะ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ตัดสิน และการฟาวล์ในจังหวะนั้นๆว่าเป็นลูกตั้งเตะแบบไหน ***

กติกาข้อที่ 14 ***ลูกตั้งเตะ (ฝ่ายป้องกัน)***– ฝ่ายป้องกันต้องห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร หรือ 10 หลา (ลูกตั้งเตะ)– ฝ่ายป้องกันลูกต้องอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น (ลูกจุดโทษ)– การเตะโทษที่เกิดขึ้นภายในเขตประตูจะตั้งเตะจากเส้นประตูที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้กับการกระทำผิด– ลูกบอลต้องวางนิ่ง– ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะทีเดียวออกนอกเขตโทษโดยตรง– ผู้เตะไม่สามารถสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 จนกระทั่งถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น

กติกาข้อที่ 15*** การทุ่ม (Throw) ***

– ปล่อยลูกบอลจากด้านหลังและข้ามผ่านศีรษะ– ใช้มือทั้งสองข้าง– หันหน้าเข้าหาสนามแข่งขัน– ผู้ทุ่มไม่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2– ทุ่มลูกบอลให้ผ่านเส้นข้าง– ส่วนของเท้าทั้งสองอยู่บนเส้นข้างหรือด้านนอกเส้นข้าง

กติกาข้อที่ 16*** การเตะจากประตู (Goal Kick) ***

– ฝ่ายตรงข้ามอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่นอกการเล่น– เตะผ่านออกนอกเขตโทษโดยตรง– ผู้เตะไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่ 2– เตะจากจุดใดก็ได้ภายในเขตประตู– สามารถทำประตูได้จากการเตะจากประตู

กติกาข้อที่ 17*** ลูกเตะมุม (Corner Kick) ***

– ผู้เตะไม่สามารถสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 จนกว่าผู้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น– ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่– ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเสามุมธง ยกเว้นแต่ชำรุดเสียหายจากเหตุสุดวิสัย– ลูกบอลวางในเขตมุม (ระหว่างในเส้นโค้งของมุมธง)– ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอยู่ห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร หรือ 10 หลา

เขตเทคนิค– เขตเทคนิคขยายพื้นที่จากที่นั่งที่จัดไว้ออกไปด้านข้าง ๆ ละ 1 เมตร และขยายไปด้านหน้าที่นั่งขึ้นไปก่อนถึงเส้นข้าง 1 เมตร– ควรมีการตีเส้นให้เห็นเขตชัดแจ้ง– จำนวนบุคคลที่อนุญาตให้อยู่ภายในเขต เทคนิคต้องระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน– ผู้ที่อยู่ภายในเขตเทคนิคได้ควรระบุไว้ ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น– สามารถออกไปสอนได้เพียงคนเดียวเท่านั้น– ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่อื่นต้องอยู่ภายในขอบเขตเท่านั้น– ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับกริยา มารยาทลักษณะท่าทางของตนเองตลอดเวลา

ผู้ตัดสินที่ 4-ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ผู้ตัดสินคนใดคนหนึ่งใน 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้– กรณีผู้ตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ผู้ตัดสินที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ตัดสินหรือจะให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินอาวุโสรับหน้าที่แทนผู้ตัดสิน– ช่วยเหลือในทุกเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย– ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวผู้เล่น– ควบคุมการเปลี่ยนลูกบอลระหว่างแข่งขัน– ตรวจอุปกรณ์ผู้เล่นสำรองก่อนที่จะให้เข้าสนามแข่งขัน– ช่วยเหลือผู้ตัดสินตลอดเวลาการแข่งขัน– กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่น ๆ เมื่อผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินมองไม่เห็นผู้ตัดสิน คนที่ 4 ต้องเสนอแนะการเขียนรายงานทุกกรณีที่เกิดขึ้น– ควบคุมผู้ฝึกสอนภายในเขตเทคนิค

ดูบอลสดได้ที่ TrueID Sport

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา