ไปโลด | วิชาการ.คอม


ไปโลด

ไปโลดคือไปแจ้งไปดีไปหล่วงไปหาทางกว้างกว้างสี่เล็นแท้ขึ้นสวรรค์

ผู้เขียน พินนา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ไปสาเด้อ

ไปสาเด้อเด้อหล่าไปหาทางกว้างใหญ่ไปตามใจได้พ้อแนวเจ้ามักเป็นสิไปเฮ็ดแบบเหล่นหรืออิงแอบจริงจังไปบ่ฟังคำไผหล่วงลาเลยแล้วไปเป็นแนวเป็นเนื้อเป็นนาของเผิ่นหรือไปเดินเลาะซ้อนนอนห้องฮะฮาน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา