ค่าย “ลุยโคลนปลูกข้าว”

เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำนา การทำเกษตรกรรมแบบชาวนาชนบทอย่างเรียบง่าย ๆ โดยฝึกให้น้องๆ เรียนรู้กระบวนการการปลูกข้าว วิธีการเตรียมดิน การหว่านข้าว การแปรรูปข้าว การใช้ควายในการทำนา นวดข้าว เพื่อให้ตระถึงถึงคุณค่าของข้าว กว่าจะมาเป็นข้าวในจานให้เรารับประทาน

กำหนดการ

กิจกรรมทำนาที่บ้านควาย

           08.50 – 09.00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

           09.00 – 09.45 น. กิจกรรมฐานที่ 1 ค.ควายน่ารัก ฐานนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “ควาย” ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็น การค้นพบ การนำมาใช้งาน การเลี้ยงดู ตลอดจนวิธีการบังคับ การนำมาใช้งาน เป็นต้น (เป็นฐานรวม)

          09.45 –11.00 น. กิจกรรมฐานที่ 2 คือ หมู่บ้านชาวนา สำหรับฐานนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้าน มาดูกันว่าสำหรับทรงไทยภาคมีรูปแบบการก่อสร้างอย่างไร องค์ประกอบรอบ ๆ บ้านมีอะไรบ้าง มีรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างไร จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมการละเล่นไทยการเดินกะลา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และความรู้อีกเรื่องตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

           11.00 – 12.00 น. ชมโชว์การแสดงความสามารถของควายแสนรู้ เรามาดูกันว่านอกจากควายจะไถนา-คราดนาแล้ว เจ้าควายที่นี้จะสามารถทำไรได้อีกบ้าง อย่างเช่น การสวัสดีผู้ชม ควายยิ้มควายขึ้นที่สูง เป็นต้น

          12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ธัญญาวัตร 2 อาหารแบบอาหารกล่อง (อาหารกล่อง)

          13.00 – 13.45 น. กิจกรรมฐานที่ 4 คือ ฐานจากท้องนาสู่ลานข้าว ฐานนี้จะเริ่มตั้งแต่เอาข้าวที่ได้จากการเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว นำมานวดโดยใช้แรงควายในการเหยียบย่ำรวงข้าว เพื่อแยกเมล็ดข้าวจากรวงข้าว ต่อจากนั้นจะนำไปทำความสะอาดด้วยเครื่องสีโบก และสีด้วยเครื่องสีฝัดตามลำดับ สุดท้ายเราก็ได้ข้าวสารเรียบร้อย พร้อมที่จะนำไปหุงรับประทานได้แล้ว

          13.45 – 14.30 น. กิจกรรมฐานที่ 5 คือ ฐานการแปรรูปข้าว สำหรับฐานนี้มาดูกันว่าข้าวที่เรารับประทานทุกวัน ทั้งที่เป็นข้าวเหนียว หรือข้าวเจ้า เราสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง เช่น ขนมครก ขนมจีน ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียวแดงเป็นต้น และสามารถโม่แป้ง และทดลองทำขนมครกด้วย

           14.30 – 15.15 น. กิจกรรมฐานที่ 3 คือ ฐานวัฏจักรข้าวและการดำนา สำหรับฐานนี้จะให้ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ระดับต่าง ๆ ของข้าวว่าแต่ละช่วงอายุของข้าวเป็นอย่างไรบ้าง วิธีการดำนาเป็นอย่างไรและน้อง ๆ จะได้สัมผัสกับวิธีการเตรียมดิน การหว่านข้าว การดำนา เป็นต้นกับข้าว 2 อย่าง + น้ำ + ผลไม้ + ขนมหวาน)

          15.15 - 15.30 น.   ถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมรับประกาศนียบัตร

          หมายเหตุ ***โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


การรับสมัคร

        1. รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2559 จำนวน 20 ครอบครัว (ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน)

        2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์วิชาการ.คอม  สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์เพียงท่านเดียวเท่านั้น

        3. ค่าสมัคร  ครอบครัวละ 2,000 บาท (ค่าสมัครรวมกิจกรรมและอาหารกลางวัน 1 มื้อ) 

                 โอนเงินเข้าบัญชี ธ. กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล-แจ้งวัฒนะ

                 ชื่อบัญชี บจก.วิชาการดอทคอม

                 เลขที่บัญชี 008-7-00544-3

        4. เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งใบชำระเงินมาที่ Email มาที่ camp@vcharkarn.com พร้อมระบุชื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกท่าน


เงื่อนไข :

        • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครอบครับเดินทางด้วยตนเองไปพบกันที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

        • กรณีหากมีผู้เข้าร่วมไม่ถึงจำนวน 5 ครอบครัว ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว โดยโอนเงินค่าสมัครคืนให้เต็มจำนวน

        • กรณีประสงค์ขอยกเลิกการสมัคร

               - หากแจ้งยกเลิกก่อนการอบรม 2 สัปดาห์ จะคืนค่าสมัคร 50%

               - หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1 สัปดาห์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี

        • ในกรณีฝนตก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นกิจกรรมในร่ม

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

        • หมวก

        • ชุดสำหรับเปลี่ยน

        • ร้องเท้า (ที่สามารถเลอะเทอะได้)

        • เสื้อฝน (หากมี)

แผนที่

สอบถามรายละเอียด : ติดต่อคุณหนึ่ง โทร 02-6550177 หรือ ติดต่อคุณตุ้ย   โทร 0864907600 อีเมล camp@vcharkarn.com

แจ้งชำระเงิน