ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่6

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 12,679 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อ 1 – 3 ข้อใดเป็นกลุ่มคำ

 

เจ้าแต้มนอนอยู่กลางแดด

ดอกกุหลาบในกระถาง

เราต้องเข้าแถวซื้ออาหาร


เจ้าดำเห่า

เจ้าดำเห่า

2 ) 
 

ผู้หญิงวันนี้
ครูสอนวันนี้

เราจะแข่งกีฬาพรุ่งนี้เราป่วยเมื่อวานนี้

3 ) 
 

เรากินข้าว

พ่อช่วยดูแลธนาที่นี่กรุงเทพฯ
ฉันชอบปลูกดอกไม้

4 ) 

ข้อ 4 – 6 ข้อใดเป็นประโยค

 

รายการอาหาร
วิชาสังคมศึกษา

การ์ตูนคุณหนู
เราชอบดูว่าว

5 ) 
 

ข่าวภาคดึก
มนุษย์ยุคหิน

ท้องฟ้าสีคราม
เรือลอยอยู่ในทะเล

6 ) 
 

สายลมสองเรา
ป้าพายเรือ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ไข่นกกระจอกเทศ

7 ) 

ข้อใดเป็นพยางค์เพียงอย่างเดียว

 

นิดู

โตจะ

8 ) 

ข้อใดมี 3 พยางค์

 

ผลิต

มรรยาท

กรรมสิทธิ์

กลไก

9 ) 

“ผักคะน้าต้นใหญ่” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์

 

4  คำ  4  พยางค์3  คำ  5  พยางค์5  คำ  4  พยางค์5  คำ  5  พยางค์

10 ) 

“หนังสือการ์ตูน” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์

 

1  คำ  1  พยางค์


4  คำ  4  พยางค์4  คำ  1  พยางค์1  คำ  4  พยางค์

11 ) 

ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น

 

รัฐสภาตุ๊กตานามธรรมโฆษณา

12 ) 

ข้อใดต่างจากข้ออื่น

 

ดนัยวิ่งเร็วน้องร้องไห้ฉันกินฝนตกหนัก

13 ) 

“แม่ตียุงตาย” ข้อใดคือกรรม

 

แม่

ตี

ยุง

ตาย

14 ) 

“หมาของป้ากำลังแทะกระดูก” ข้อใดคือภาคประธานของประโยค


 

หมา


หมาของป้ากำลังแทะ
กำลังแทะกระดูก

15 ) 

ใครปฏิบัติตนในการอ่านไม่เหมาะสม

 

มดนั่งอ่านในท่าที่สบาย

ฝ้ายจับใจความสำคัญของเรื่องเมื่ออ่านจบเก่งอ่านออกเสียงคำควบกล้ำอย่างชัดเจน
นกอ่านเสียงดังฟังชัดในห้องสมุด

16 ) 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 16 – 20“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”

ผลของการทำกรรมชั่วคือข้อใด

 

ดีใจ

ทุกข์ใจ

สุขใจ 

พอใจ 

17 ) 

ข้อใดเป็นการกระทำความชั่ว

 

ยิงนก

เล่นน้ำ

ขายของปลูกผัก

18 ) 

คำว่า “เศร้าโศก” ในข้อความนี้หมายถึงข้อใด

 

ลำบาก

สบาย

สุข

ทุกข์

19 ) 

ผู้กล่าวข้อความนี้น่าจะเป็นใคร

 

ฤๅษี

พระสงฆ์

นักธุรกิจ

นักเรียน

20 ) 

จากข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

 

คนทำชั่วย่อมได้รับทุกข์

คนทำชั่วย่อมมีความสุข
คนทำชั่วได้ดี
คนทำดีมีสุข