​พี่นุ้ยสอนแกรมมา grammar สำหรับการแต่งประโยคง่ายๆ

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast

www.nuienglish.com


           พี่นุ้ยสอนแกรมมาสำหรับการแต่งประโยคใน present tense (เวลาปัจจุบัน เป็นกิจวัตร เป็นนิสัย หรือความจริง)