หัวใจคนรอ OST. เพลงประกอบละครพิษสวาท English Version ปิ่น The Star 12 พรีน The Star 12 โดย ดร.พี่นุ้ย

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast 
www.nuienglish.com


I want to know why you left me.

What are reasons behind?
Why didn’t you tell me?
What is left within my heart
is the moments of love
that we used to have.

The moments remain in my heart.

I don’t know why I still cannot forget

I stay here to wait for you
because of the word “love” does not let me go.
I want you to know how long have I
been with a fragile heart.
Could you please understand the one who waits?

Do you know that one minute is too long to pass
if you have to wait?
(Do you) remember your own promise
you had given me
before you were away?

why you said I was your heart and soul,
but then why you broke your promise