บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)30303
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)83283
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9435
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15607
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ70468
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ48128
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ33106
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์54797
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์102300
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์38035
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์71517
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40074
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ97877
เอกภพเอกภพ24065
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน83299
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์46800
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา46529
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค116375
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10671
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา91352
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49227
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23728
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27471
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8719
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22710
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13824
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A21209
พันธะเคมีพันธะเคมี10194
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29902
ตารางธาตุตารางธาตุ24329
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39776
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี64117
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน105796
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21897
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16818
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์52868
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21480
พลาสติกพลาสติก28887
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์27144
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์26415
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45849
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน35487
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14194
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม104903
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23840
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18632
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ236799
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต60111
โปรตีนโปรตีน50315
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน135208