บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40443
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111689
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10986
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18376
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80021
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53955
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36259
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59100
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125179
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43750
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80673
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42898
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106800
เอกภพเอกภพ25480
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101554
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53135
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61062
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133013
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11631
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100750
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51205
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31312
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31969
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9368
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25112
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15652
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27521
พันธะเคมีพันธะเคมี11709
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32916
ตารางธาตุตารางธาตุ25986
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46097
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71567
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112714
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23287
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19635
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59026
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24919
พลาสติกพลาสติก32746
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31455
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30048
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49360
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41612
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15797
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118116
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26902
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21578
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265856
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67617
โปรตีนโปรตีน54913
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159510