บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)34907
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)91925
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10046
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16512
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76171
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51498
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34783
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56977
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์114494
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์40911
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75686
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41261
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ101652
เอกภพเอกภพ24538
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน88616
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49131
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50540
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119111
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10859
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93950
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49851
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25640
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28738
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8898
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23320
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14372
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23232
พันธะเคมีพันธะเคมี10666
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30977
ตารางธาตุตารางธาตุ24819
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41137
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66290
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน108017
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22413
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17811
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55693
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22900
พลาสติกพลาสติก30585
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28961
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28133
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47360
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37931
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14914
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม109961
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25161
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19824
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ242436
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63080
โปรตีนโปรตีน52051
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน146382