!!โควต้าทุนเรียน 4 ท่านสุดท้าย เรียนภาษาญี่ปุ่น@AOTS/HIDA Tokyo, Japan

ทางสมาคมศิษย์เก่า AOTS/HIDA ประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้สนใจรับทุน (บางส่วน) สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นของแท้ที่ AOTS/ HIDA เมืองโตเกียวประเทศญ๊่ปุ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ชื่อโครงการ : "2014 HANAMI Camping School @Tokyo"

 

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ : 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2014 (เดินทางถึงญี่ปุ่นวันที่ 21 เมษายน และเดินทางกลับไทยวันที่ 10 พฤษภาคม กรณีต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางถึงก่อน สามารถทำได้แต่ขอให้แจ้งสมาคมฯ ล่วงหน้า)

 

ตารางการเรียน : เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด 42 ชั่วโมงเต็ม กิจกรรมเสริมวัฒนธรรม : ยูกาตะ, โอริกามิ, การเขียนพู่กัน, การร่วมประชุมกับนักเรียนญี่ปุ่น, การรับประทานอาหารเย็นแบบดั้งเดิมแท้ของญี่ปุ่น, Homestay บ้านคนญี่ปุ่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) การท่องเที่ยว : ทัวร์โตเกียว 1/2 วัน, ทัวร์เกียวโต ค้างนอกสถานที่ 2 วัน 1 คืน เสริม : ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น (จ่ายค่าทัวร์เพิ่ม 2,000 บาท)

 

Certificate : ผู้เรียนครบทั้งหลักสูตรจะได้รับ certificate ของแท้จาก HIDA/AOTS ญี่ปุ่น

 

การประกันสุขภาพและชีวิต : ทุกท่านจะได้รับการประกันสุขภาพและชีวิตตลอดระยะเวลาการอบรม ทั้งนี้ ที่ศูนย์ฯ จะมีแพทย์มาประจำสัปดาห์ละ 1 วันเสมอ  

 

ที่พักและที่เรียน : ศูนย์ฝึกอบรมโตเกียว หรือชื่อย่อ TKC (Link : http://www.hidajapan.or.jp/en/center/about/tkc.html) **พักห้องเดี่ยวมีห้องน้ำในตัว โดยมีการแบ่งชั้นห้องผู้ชายและห้องผู้หญิง ตัวศูนย์ฯ จะรักษาความปลอดภัยโดยปิดประตูใหญ่เวลา 24:00 น. แต่สามารถกลับเข้าศูนย์นหลังเวลาได้โดยจะต้องโทรมาแจ้งล่วงหน้า)

 

การเดินทางสนามบิน และศูนย์ ฯ : บริการรถบัสรับส่งระหว่างสนามบินและศูนย์ฯ โดยจะต้องจองตั๋วตามไฟลท์ที่กำหนดในตารางเท่านั้น

 

ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุน): 74,900 บาท (ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และ VAT 7%) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเต็มจริงจะอยู่ที่ 120,000 บาท โดยส่วนต่างจะสนับสนุนจาก AOTS/HIDA ญี่ปุ่น

 

ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามข้อมูลและตารางการเรียนได้ที่สมาคมฯ สวอท. โทร. 0 2238 5235 ~6, 089-9946882 Email : alumni@abk-aots.org ขอบพระคุณมากค่ะ ขอแสดงความนับถือ สมาคมศิษย์เก่า AOTS ประเทศไทย