เปิดรับสมัครแล้ว!!!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

D.E.N. HIGH SCHOOL CULTURE EXCHANGE PROGRAM IN USA ประจำปี 2015

"ถ้าคุณมีความกล้าแสดงออก มั่นใจ พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของยุวชนไทย ไปศึกษาต่อ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และหาประสบการณ์ในต่างแดน”  ...สมัครเลย !!  

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ศึกษาชั้น มัธยมศึกษา

2. อายุ 15-18 ก่อนวันเดินทาง  (ผู้ที่เกิดระหว่าง 1 ก.ค. 2540 – 1 ส.ค. 2543)

3. ผลการเรียนเกรด 2.75 ขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4. ความประพฤติดี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

5. นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการ

การสอบคัดเลือกจะสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ นักเรียนที่โครงการต้องการคือ ต้องมีทัศนคติพร้อม ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ มีความพร้อมทางด้านภาษา กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส มีความเป็นผู้ใหญ่ มั่นใจ ในตนเอง  

สอบคัดเลือก 16 สิงหาคม 2557

ขอรับใบสมัคร หรือโทรสมัครสอบได้ที่ Tel.: 0-2278-2340-2,  081-814-8534  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.dynamiceducation.net  หรือแฟนเพจ https://www.facebook.com/DenHighSchoolCultureExchange

 

บริษัท ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

39 อาคารภหลค์11 เรสซิเดนซ์ ห้อง C2

ถ.พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กทม 10400