สุวิทย์ กิ่งแก้ว (แถวที่ 2 ลำดับที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย สนับสนุนโครงการห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Connext ED) มอบหนังสือ พร้อมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกตำรา อ่านออก เขียนได้ และสามารถค้นคว้าหาความรู้ตามความสนใจของตนเอง โดยมี วสันต์ แคดี (แถวที่ 2 ลำดับที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนคอตันคลอง 27 รับมอบ ณ โรงเรียนฯ ที่อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้