นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์(ที่สองจากซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ โดยมี 

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้ง
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เป็นตัวแทน พร้อมด้วยภาคเอกชน 11 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรณรงค์การแยกทิ้งขยะของเสียอันตรายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ตามโครงการประชารัฐร่วมใจแยกทิ้งขยะอันตราย เมื่อเร็วๆนี้