ในทุกปี สมาคมวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นเกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 โดยเลือกสองโครงการที่โดดเด่นที่สุดสำหรับเงินรางวัลใหญ่คือ 25,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์ โดยคัดเลือกจากเด็กๆ จำนวนกว่าสามพันคนทั่วประเทศ และนี่คือส่วนหนึ่งของบรรดาโครงการวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งทั้งหมดถูกค้นพบโดยเด็กสาวซึ่งมีอายุเพียง 14 ปีเท่านั้น

Hannah Cevasco (14) discovered the healing powers of honey.

Hannah Cevasco อายุ 14 ปี ค้นพบพลังในการรักษาเยียวยาของน้ำผึ้ง โดยเธอได้ค้นคว้าและทดลองว่าน้ำผึ้งปริมาณกี่เปอร์เซนต์จะส่งผลต่อเซลล์ผิวหนังอย่างไร และเธอค้นพบว่าน้ำผึ้งสามารถช่วงเยียวยาเซลล์ผิวหนังที่เสียหายได้ และน้ำผึ้งความเข้มข้น 1% นั้นมีผลต่อการพัฒนาเซลล์ ซึ่งเธอคิดว่าจะต่อยอดเพื่อการรักษาเนื้องอกในเด็กได้ในอนาคต

Madison Toonder (14) studied the effects of sunscreen on oysters.

Madison Toonder อายุ 14 ปี ศึกษาผลกระทบของครีมกันแดดที่มีต่อหอยนางรม เธอมีความเป็นห่วงว่าครีมกันแดดของมนุษย์ที่ลงไปในน้ำ อาจฆ่าหอยนางรมได้ และเธอก็พบว่าหากเจอสารเคมีจากครีมกันแดดติดต่อกันเรื่อยๆ หอยนางรมอาจตายได้ในห้าวัน

Elizabeth Kinsey (14) wants to protect her neighborhood friend: the oyster.

Elizabeth Kinsey อายุ 14 ปี ได้สนใจเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีอย่างยาฆ่าแมลงและปุ๋ยซึ่งมาจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ไหลลงทะเล ว่าจะส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อหอยนางรมมากน้อยเพียงใด และชนิดใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อหอยนางรมที่อยู่ชายฝั่ง ทำให้เธอค้นพบว่ายาฆ่าแมลงประเภท carbaryl ไม่ส่งผลกระทบอันตรายต่อหอยนางรม และปุ๋ยทุกชนิดฆ่าหอยนางรมได้หากมันไหลลงทะเลมากเกินไป 

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของเด็กเก่งๆ ทั้งหลายจาก 30 คนที่ผ่านเข้ารอบในปีนี้เท่านั้น หากสนใจโครงการของเด็กคนอื่นๆ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.techinsider.io/broadcom-masters-finalists-2015-10

อ้างอิง : 

www.techinsider.io/broadcom-masters-finalists-2015-10