นายมงคล  ศิวารักษ์ นักเรียนทุนไทยพัฒน์  ปัจจุบันได้รับทุนศึกษาปริญญาทางกฎหมาย (Jurist Doctor) โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัย (University of Maine School of Law) รัฐเมน สหรัฐอเมริกา มาดูประสบการณ์ดีดีๆ เส้นทางการรับทุน และข้อแนะนำดีๆ จากนักเรียนทุนไทยพัฒน์กันค่ะ

Em4 Em11

            1. จบการศึกษาจากที่ไหน
            2. มารับทุนไทยพัฒน์ได้อย่างไร
            3. มีการเตรียมตัวสอบอย่างไร
            4. รูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร
            5. ทำไมจึงเลือกเรียน สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
            6. เริ่มต้นเรียนที่อเมริกาเป็นอย่างไร
            7. ปัญหาหรืออุปสรรคในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
            8. การศึกษาต่อต่างประเทศมีความสำคัญอย่างไร
            9. แนะนำน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ