บทความแนะนำ

บทความบทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ราชาเจ้าสำราญ : ชาร์ลส์ที่ ๒ แห่งอังกฤษ (ตอนที่ ๑)

ราชาเจ้าสำราญ : ชาร์ลส์ที่ ๒ แห่งอังกฤษ (ตอนที่ ๑)

อังกฤษหลังยุคพระนางเอลิซาเบธที่ ๑อ่านตอนที่แล้ว ราชาเจ้าสำราญ : ชาร์ลส์ที่ ๒ แห่งอังกฤษ (ตอนที่ ๑)ได้ที่นี่ ราชาเจ้าสำราญ : ชาร์ลส์ที่ ๒ แห่งอังกฤษ (ตอนที่ ๒)ได้ที่นี่ ราชาเจ้าสำราญ : ชาร์ลส์ที่

บทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

4226 views September 06, 2006

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ กับ บัตรเติมเงิน ... โกงได้จริงเหรอ?

คณิตศาสตร์ กับ บัตรเติมเงิน ... โกงได้จริงเหรอ?

เรื่องของรหัสบัตรเติมเงินพุดเตย ตาฬวัฒน์ นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นักเขียนประจำ วิชาการ.คอม ในโลกยุคปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ

บทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

20915 views June 29, 2006

อ่านทั้งหมด

แนะแนวทางเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

แนะแนวทางเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

ความเป็นมาของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและวิธีการเตรียมตัวหลายคนที่เคยได้ยินเรื่องราวของการเป็น “นักเรียนแลกเปลี่ยน” มาแล้ว อาจยังสงสัยว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็คือมุ่งให้เยาวชน

บทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

1971 views December 20, 2007

อ่านทั้งหมด

ตามรอยไอน์สไตน์ที่เบอร์น

ตามรอยไอน์สไตน์ที่เบอร์น

Annus mirabilis ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารวิชาการ.คอม พ.ศ. 2548 เป็นปีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับไอน์สไตน์ครับ เพราะนอกจากจะครับรอบ50ปีที่เขาเสียชีวิตแล้ว

บทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

5365 views May 02, 2005

อ่านทั้งหมด

มารู้จักควากกันเถอะ ตอนที่ 1

มารู้จักควากกันเถอะ ตอนที่ 1

บทนำปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้หยั่งลึกไปถึงโครงสร้างพื้นฐานของสรรพสิ่งด้วยห้องปฏิบัติการขนาดมหึมาและตามสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและการทดลองควบคู่กันไป จากทฤษฎีสัมพัทธ์ภาพพิเศษและทฤษฎีควอนตัม

บทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

1652 views November 15, 2004

อ่านทั้งหมด

ตามล่าหาหลุมดำ (ตอนที่ ๑)

ตามล่าหาหลุมดำ (ตอนที่ ๑)

ตามล่าหา Black Hole (ตอนที่ 1) ทฤษฎีและการค้นพบต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล การค้นพบ DNA แบบจำลองอะตอม เรื่อยมาจนถึงการประดิษฐดาวเทียมหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ ล้วนแต่ทำให้มนุษย์เจริญก้าวหน้าอย่างมาก

บทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

13677 views November 19, 2014

อ่านทั้งหมด