บทความแนะนำ

บทความบทความคอมพิวเตอร์-ไอที

วิวัฒนาการหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ (Evolution of Computer Memory )

วิวัฒนาการหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ (Evolution of Computer Memory )

โครงสร้างของลำดับขั้นหน่วยความจำมักจะมีคำถามกันอยู่เสมอว่าทำไมคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีระบบหน่วยความจำหลายชนิด และคำตอบที่ได้สามารถช่วยให้เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ได้มากมายทีเดียว เรามาเริ่มที่พื้นฐานกันก่อนว่าหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างอย่างไรกันบ้าง

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

9186 views September 22, 2007

อ่านทั้งหมด

วิวัฒนาการ Optical Storage (CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray)

วิวัฒนาการ Optical Storage (CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray)

วิวัฒนาการ Optical Storage(CD, DVD, HDDVD, BluRay) ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา ทำให้ Optical Storage ที่จากเดิมเป็นเพียงแค่ซีดีรอมที่สามารถเก็บข้อมูลได้ 700 เมกะไบตฺ์ และอ่านได้เพียงอย่างเดียว

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

12067 views September 10, 2007

อ่านทั้งหมด

RNAi Technology and Its application

RNAi Technology and Its application

ความสำคัญของ RNAi Technology and Its applicationRNAi เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยปกติตามธรรมชาติของ eukaryotic cell ทั่วไป ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

5152 views August 03, 2007

อ่านทั้งหมด

โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

บทนำโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เป็นเทคนิคที่รู้จักกันแพร่หลายและเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) ในหลายๆด้าน นักบริหาร วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ในหลายๆ หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้วิธีการทางโปรแกรมเชิงเส้น

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

60147 views July 08, 2007

อ่านทั้งหมด

SAN VS NAS

SAN VS NAS

SAN VS NAS --- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SAN 1 ---Storage Area Network ( SAN ) SAN เป็นระบบเครือข่ายของที่เก็บข้อมูล โดยนำอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลมาติดตั้งรวมกันเป็นเครือข่าย มีระบบจัดการข้อมูลบนเครือข่ายที่ทำให้รับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

9863 views March 29, 2007

อ่านทั้งหมด

XML ภาษาสำหรับพัฒนาข้อมูลข่าวสาร

XML ภาษาสำหรับพัฒนาข้อมูลข่าวสาร

XML คืออะไร บทคัดย่อ นับแต่ web page ที่เขียนด้วยภาษา HTML เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ได้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายจนทำให้มี web page จำนวนมากมายมหาศาล แต่ด้วยข้อจำกัดและข้อด้อยบางประการของ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

7159 views February 13, 2007

อ่านทั้งหมด

Virtual Private Network

Virtual Private Network

ความหมายและหลักการทำงาน VPNVirtual Private Network (VPN) หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้ โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบนเครือข่ายไอพีก็ได้ แต่ยังสามารถคงความเป็นเครือข่ายเฉพาะ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

10037 views January 16, 2007

อ่านทั้งหมด

DVD physical formats

ประเภทของแผ่น DVDผู้เขียนปริยากร ประทุมตรี รหัส 49230964พันวา นาคจรูญ รหัส 49231004DVD physical formats ซีดีเริ่มเข้ามาสู่ตลาดตั้งแต่ปี 1997 ซึ่งในระยะนั้น สื่อชนิดนี้ยังไม่แพร่หลาย ตัวเครื่องที่ใช้กับแผ่นซีดีมีราคาค่อนข้างสูง

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

4122 views February 09, 2007

อ่านทั้งหมด

Grid Computing

Grid Computing

พื้นฐานของเทคโนโลยี Grid Computing พื้นฐานของเทคโนโลยี Grid Computing หรือ Grid Technology กริด(Grid) : มีความหมายแรก คือ ตารางหรือตะแกรงหรือตาข่าย เรารู้จักกันดี

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

10101 views January 26, 2007

อ่านทั้งหมด

คู่มือการใช้งาน วิชาการ.คอม

คู่มือการใช้งาน วิชาการ.คอม

Java Feed บทความวิชาการ - โชว์ลิสต์ของบทความน่าสนใจบนเว็บของคุณการนำบทความดีๆ หรือ กลุ่มรายการของบทความ บน วิชาการ.คอม ไปแสดงที่เว็บไซท์ของคุณ เว็บบอร์ด หรือ blog หรือ ที่ใดๆ ทำได้ง่ายดายมาก ทุกที่ที่คุณเห็นสัญลักษณ์

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

2721 views January 19, 2007

อ่านทั้งหมด

-->