บทความแนะนำ

บทความบทความคอมพิวเตอร์-ไอที

โทรคมนาคมกับการปฏิวัติสื่อโฆษณา

โทรคมนาคมกับการปฏิวัติสื่อโฆษณา

โทรคมนาคมกับการปฏิวัติสื่อโฆษณาพ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณsettapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

2727 views March 17, 2010

อ่านทั้งหมด

คลังข้อมูล (Data Warehouse)

คลังข้อมูล (Data Warehouse)

คลังข้อมูล (Data Warehouse)พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณsettapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

3203 views March 17, 2010

อ่านทั้งหมด

การจัดการความมั่นคงเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Information Network: Security and Management) ตอนที่ 2

การจัดการความมั่นคงเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Information Network: Security and Management) ตอนที่ 2

การจัดการความมั่นคงเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Information Network: Security and Management) ตอนที่2พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ settapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

1514 views March 15, 2010

อ่านทั้งหมด

การจัดการความมั่นคงเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Information Network: Security and Management) ตอนที่ 1

การจัดการความมั่นคงเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Information Network: Security and Management) ตอนที่ 1พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ settapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

2672 views March 15, 2010

อ่านทั้งหมด

แปลงไฟล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้

แปลงไฟล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้โดย วิรุฬหกกลับ ในปัจจุบันสื่อมัลติมีเดีย เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากมีสื่อที่รองรับไฟล์ที่แตกต่างกัน มีไฟล์ในหลากหลายรูปแบบที่เราสามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมกับงาน

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

3814 views November 30, 2009

อ่านทั้งหมด

ชุมชน “ไฮไฟว์ (Hi5)” ดาบ 2 คม แห่งยุคไซเบอร์

ชุมชน “ไฮไฟว์ (Hi5)” ดาบ 2 คม แห่งยุคไซเบอร์

ชุมชน “ไฮไฟว์ (hi5)” คาบ 2 คม แห่งยุคไซเบอร์ขอบคุณข้อมูลจากจุลสารก๊าซไลน์ ภายใต้ความร่วมมือของ ปตท.กับวิชาการดอทคอมที่มา : จุลสารก๊าซไลน์ ไฮไฟว์ เว็บที่เป็นเครือข่ายค้นหาเพื่อนออนไลน์ ที่โตเร็วมากที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

2012 views September 15, 2009

อ่านทั้งหมด

5 ข้อแนะนำ...ในการชอปปิ้งออนไลน์

5 ข้อแนะนำ...ในการชอปปิ้งออนไลน์

5 ข้อแนะนำ...ในการชอปปิ้งออนไลน์ ขอบคุณข้อมูลจากจุลสารก๊าซไลน์ ภายใต้ความร่วมมือของ ปตท.กับวิชาการดอทคอมที่มา : จุลสารก๊าซไลน์ เชื่อหรือไม่ว่า “คนไทย” ได้ชื่อว่ามีพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มากที่สุดในโลก

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

2849 views August 05, 2009

อ่านทั้งหมด

สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นแบบกันเองด้วยโปรแกรมแฟลช

สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นแบบกันเองด้วยโปรแกมแฟลชายใต้ความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลและวิชาการดอทคอมwww.il.mahidol.ac.th จิราพร ธารแผ้ว Flash เป็นโปรแกรมที่นิยมนำไปสร้างสรรค์ผลงานในด้าน

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

26063 views June 25, 2009

อ่านทั้งหมด

สร้างความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์

สร้างความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์

สร้างความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ วิชาการดอทคอม http://www.dss.go.th/dssweb/index.html ขอขอบคุณผู้เขียน : จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ พรพรรณ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

1704 views June 04, 2009

อ่านทั้งหมด

เมื่อ SMEs จะมีเว็บไซต์ ตอนที่ 7 กลโกงบนโลกออนไลน์

เมื่อ SMEs จะมีเว็บไซต์ ตอนที่ 7 กลโกงบนโลกออนไลน์ภายใต้ความร่วมมือจากหนังสือ เมื่อ SMEs จะมีเว็บไซต์ กับวิชาการดอทคอม ในทุกสังคมปะปนไปด้วยคนดี และคนไม่ดี การทำธุรกิจ ก็ไม่มีการแยกฝั่งว่า คนซื้อดี

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

2288 views May 23, 2009

อ่านทั้งหมด

-->