บทความแนะนำ

บทความบทความภาษา

สุลต่านสุไลมานกับราชวงศจักรี

สุลต่านสุไลมานกับราชวงศจักรี

สุลต่านสุไลมานกับราชวงศจักรี ในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๖ เป็นช่วงที่ฮอลันดาและโปรตุเกสกำลังล่าเมืองขึ้นอยู่แถวหมู่เกาะชวา และเขตใกล้เคียง จึงเกิดการรบราฆ่าฟันกันตามเมืองต่างๆระหว่างฝรั่งผู้รุกรานกับชาวเมืองเจ้าของถิ่น

บทความภาษา

2549 views September 15, 2004

อ่านทั้งหมด

นักเรียนนอกยุคแรก

นักเรียนนอกยุคแรก

นักเรียนนอกยุคแรก เรามักจะเข้าใจว่านักเรียนไทยเริ่มไปเรียนเมืองนอกกันในตอนปลายรัชกาลที่ ๕ เห็นได้จากพระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ที่เสด็จไปศึกษาต่อในยุโรปในยุคนั้น แต่ในความเป็นจริง ยุคนักเรียนไทยไปเรียนเมืองนอก

บทความภาษา

6231 views September 14, 2004

อ่านทั้งหมด

กำแพงภาษาอังกฤษ มากำจัดจุดอ่อนของเรากันดีกว่า!

กำแพงภาษาอังกฤษ มากำจัดจุดอ่อนของเรากันดีกว่า!

ภาษาเป็นวิชาที่ครูสอนด้วยวิธี บอก ไม่ได้เลย “ภาษาเป็นวิชาที่ครูสอนด้วยวิธี ‘บอก’ ไม่ได้เลย การสอนมีแต่จะแนะให้เรียนเท่านั้น ที่จริงทุกวิชาก็เป็นเช่นนี้ แต่สำหรับภาษานั้นวิธีการสอนที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติจะแสดงผลเสียให้ปรากฏง่ายกว่าวิชาอื่น เพราะการใช้ภาษานั้นมีความสำคัญยิ่งแก่ชีวิต

บทความภาษา

2597 views July 31, 2004

อ่านทั้งหมด

เฮือนล้านนา

เฮือนล้านนา

เคยฝันอยากจะปลูกบ้านอยู่ทางเหนือบ้างไหมคะ? ดิฉันเคยนึกนะคะ ว่าถ้ามีเงินก็อยากปลูกบ้านไม้อยู่ทางเหนือ วิวสวย อากาศเย็น ผู้คนก็งาม ผักผลไม้กับดอกไม้เมืองหนาวก็มีเยอะ แต่อยากอยู่ห่างในตัวจังหวัดไปหน่อย อำเภอเมืองทั้งหลายชักจะแออัดคับคั่งคล้ายกรุงเทพ

บทความภาษา

2156 views July 27, 2004

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมการชมปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในสถานที่อื่น ๆ

กิจกรรมการชมปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในสถานที่อื่น ๆ

กิจกรรมในสถานที่อื่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หอดูดาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ สสวท. - มวล. และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดการถ่ายสดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ซึ่งครั้งที่แล้วเกิดเมื่อ

บทความภาษา

962 views January 22, 2007

อ่านทั้งหมด

การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 47 ที่ผ่านมานี้ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความภาษา

1295 views January 22, 2007

อ่านทั้งหมด

ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 100 ปีถึงจะมีสักหน

ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 100 ปีถึงจะมีสักหน

ปรากฎการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในรอบ 122 ปี ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง ห่างกัน 8 ปี นักดาราศาสตร์เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์คู่แฝด

บทความภาษา

2103 views January 22, 2007

อ่านทั้งหมด

งานทดลองของ Wu กับรางวัล Wolf

งานทดลองของ Wu กับรางวัล Wolf

มาดาม Wu กับ Chirality สันตะปาปาอาจจะไม่รู้ แต่นักฟิสิกส์ได้รู้มานานแล้วร่วม 40 ปีแล้วว่า พระเจ้าถนัดซ้าย ตามธรรมดาเวลานักฟิสิกส์เอ่ยถึงเหตุการณ์ ซ้ายหรือขวา เช่นหมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือตามเข็มนาฬิกา ความซ้ายหรือความขวาของเหตุการณ์คือ

บทความภาษา

1180 views March 10, 2004

อ่านทั้งหมด

ทำงานกลุ่ม กับ ทำงานเดี่ยว แบบไหนดีกว่ากัน

ทำงานกลุ่ม กับ ทำงานเดี่ยว แบบไหนดีกว่ากัน

การปฏิบัติงานกลุ่มกับเป็นรายบุคคลของนักเรียนอย่างไหนดีกว่ากัน การสะท้อนความคิดเห็นก่อนปฏิบัติการ ( Initial Reflection ) จากการที่ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

บทความภาษา

18278 views August 31, 2003

อ่านทั้งหมด

การจับใจความสำคัญจากการอ่านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การวิจัยการจับใจความสำคัญจากการอ่านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ที่ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

บทความภาษา

2380 views August 31, 2003

อ่านทั้งหมด

-->