หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
502dapedBig
18 มี.ค. 2561 13:38
ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
790
ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
1250
ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
1080
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
1120
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
1090
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
950
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
950
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ.2559 ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ.2559
โดย MathsMethod
1000
เรียนภาษาอังกฤษที่ บริซติส กะ AUA อันไหนดีกว่ากันเรียนภาษาอังกฤษที่ บริซติส กะ AUA อันไหนดีกว่ากัน
โดย gugjung
32350160Lukmofe
10 มี.ค. 2561 11:09
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบใหม่ล่าสุด หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ การดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ”โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบใหม่ล่าสุด หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ การดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ”
โดย อุ้ม คนส่งรัก
1890
โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดย อุ้ม คนส่งรัก
1390
“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
โดย อุ้ม คนส่งรัก
1490
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ”โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ”
โดย อุ้ม คนส่งรัก
1320
งงกับเรื่องการชดเชยแรงเสียดทานครับงงกับเรื่องการชดเชยแรงเสียดทานครับ
โดย Jesada Thaworn
1480
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชุด ภูมิศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชุด ภูมิศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย Pakjira ploypradab
1390
ช่วยเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้หน่อยคะ 1 โปรแกรม ข้อร้องงงช่วยเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้หน่อยคะ 1 โปรแกรม ข้อร้องงง
โดย pettypink_pr@hotmail.com
103573610ekediceovug
21 ก.พ. 2561 21:01
แจกไฟล์หนังสือฟิสิกส์ Absolute Physics Test Book 1 ม.ปลาย โจทย์ฟิสิกส์ที่ดีสุด ๆแจกไฟล์หนังสือฟิสิกส์ Absolute Physics Test Book 1 ม.ปลาย โจทย์ฟิสิกส์ที่ดีสุด ๆ
โดย Veerachai
31281Pasu Boonkaew
18 ก.พ. 2561 17:49
ช่วยแปล คุณค่าเชิงวรรณศิลป์ และข้อคิด 10 ข้อ ของนิราศเมืองแกลงหน่อยค่ะช่วยแปล คุณค่าเชิงวรรณศิลป์ และข้อคิด 10 ข้อ ของนิราศเมืองแกลงหน่อยค่ะ
โดย สิริกร กันจู
1790
ช่วยสอนการบ้านคณิตหน่อยค่ะช่วยสอนการบ้านคณิตหน่อยค่ะ
โดย วิลาสินี เหมะสถล
1890
ช่วยการบ้านคณิตหน่อยค่ะช่วยการบ้านคณิตหน่อยค่ะ
โดย lllll
1890
ช่วยสอนคิดเปอร์เซนต์หน่อยนะค่ะช่วยสอนคิดเปอร์เซนต์หน่อยนะค่ะ
โดย Nooch
1720
ถามโจทย์ เรื่องคลื่น ค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะถามโจทย์ เรื่องคลื่น ค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ
โดย sandymellon
83987Suphakorn Meesongpuai
1 ก.พ. 2561 14:08
ppt ดูยังไงppt ดูยังไง
โดย Full moon
1640
โจทย์เศษซ้อน คนใจดีช่วยแก้โจทย์ข้อนี้ให้ทีนะโจทย์เศษซ้อน คนใจดีช่วยแก้โจทย์ข้อนี้ให้ทีนะ
โดย nutta.temg68@hotmail.com
218315Surin Kaewhom
18 ม.ค. 2561 05:26
ช่วยแต่งกอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ให้ผมหน่ยครับช่วยแต่งกอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ให้ผมหน่ยครับ
โดย วิทยา
1960
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิต
โดย Sayonara NK
2920
วิทยาศาสตร์ รบกวนช่วยตอบคำถามให้ทีค่ะวิทยาศาสตร์ รบกวนช่วยตอบคำถามให้ทีค่ะ
โดย Bi_fern1479
4961112กมลฉัตร เปรมปรี
27 ธ.ค. 2560 18:09
ขอแนวข้อสอบ วัดความรู้เสอบเข้าม.4 ขอแนวข้อสอบ วัดความรู้เสอบเข้าม.4
โดย ศศิธร เดชารัตน์
2800
แก้สมการโดยใช้สูตรแก้สมการโดยใช้สูตร
โดย Chain
874369Napat Thuethongchai
27 ธ.ค. 2560 14:26
ช่วยหน่อยเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนช่วยหน่อยเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน
โดย viipel2007
14044750เวฟ เด็กเรียนเมืองห้า
25 ธ.ค. 2560 18:48
ความหมายหรือแนวคิดเกี่ยวกับ การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด [Think Pair Share]ความหมายหรือแนวคิดเกี่ยวกับ การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด [Think Pair Share]
โดย Sommary
2700
มาทำกันเถอะมาทำกันเถอะ
โดย ช่วยๆกัน
37970Num Thanida
16 ธ.ค. 2560 18:20
แบบฝึกทักษะเล่มที่-1-จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม. แบบฝึกทักษะเล่มที่-1-จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม.
โดย พิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ
2850
ถอดคำประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอยและช้างเอราวัณถอดคำประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอยและช้างเอราวัณ
โดย มุกd
433754ธนภัค ภูฉายา
9 ธ.ค. 2560 21:33
cos[A+B] = 0.6 และ cos[A-B] = 0.8 หาค่าของ sin2Asin2Bcos[A+B] = 0.6 และ cos[A-B] = 0.8 หาค่าของ sin2Asin2B
โดย promma_34709@hotmail.com
2820
เรียนพิเศษฟิสิกส์ที่ไหนดีครับเรียนพิเศษฟิสิกส์ที่ไหนดีครับ
โดย tum87@maildozy.com
5888658PEIT
30 พ.ย. 2560 18:34
ช่วยแปลสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่หน่อยค่ะช่วยแปลสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่หน่อยค่ะ
โดย Micky
34990เตชิต ประทีปถิ่นทอง
29 พ.ย. 2560 20:18
ช่วยแก้โจทย์คณิต หน่อยค่ะช่วยแก้โจทย์คณิต หน่อยค่ะ
โดย janjira
2990
โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นสองตังแปรโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นสองตังแปร
โดย จเด็จ มาตย์นอก
5150
โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
โดย จเด็จ มาตย์นอก
3360
ถามการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ อสมการถามการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ อสมการ
โดย Supissara Artsakul
3310
ช่วยถอดความ กลอนนี้หน่อยครับช่วยถอดความ กลอนนี้หน่อยครับ
โดย พงศ์ณวิชญ์
9751Ankkarn
14 พ.ย. 2560 11:34
ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูมั่งค่ะ ลองคิดดูแล้วคำตอบไม่ตรงอ่าช่วยแสดงวิธีทำให้ดูมั่งค่ะ ลองคิดดูแล้วคำตอบไม่ตรงอ่า
โดย namwanaporn
109168Kanokrada Tednarong
12 พ.ย. 2560 15:37
ช่วยคิดข้อสอบข้อนี้หน่อยครับ <คณิต>ช่วยคิดข้อสอบข้อนี้หน่อยครับ <คณิต>
โดย Siriphol Kamsap
3480
สอบถามแรงที่จะต้องออก เพื่อให้รถเข็นขยับหน่อยครับสอบถามแรงที่จะต้องออก เพื่อให้รถเข็นขยับหน่อยครับ
โดย Phun Phun
3600
ช่วยแต่งโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับดอกดาวเรืองหน่อยค่ะ ขึ้นว่าดาวเรืองค่ะช่วยแต่งโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับดอกดาวเรืองหน่อยค่ะ ขึ้นว่าดาวเรืองค่ะ
โดย Saturnn Saturnn
6080
ช่วยคิดข้อนี้หน่อยช่วยคิดข้อนี้หน่อย
โดย parinya jampangam
2720
ช่วยเขียนโปรแกรมภาษาซี ช่วยเขียนโปรแกรมภาษาซี
โดย Natthapong Suansin
3310
ฟิสิกส์ม.ปลายฟิสิกส์ม.ปลาย
โดย Sucknidzz Zii
4070
ฟิสิกสค่ะฟิสิกสค่ะ
โดย Sucknidzz Zii
3730
​ช่วยหน่อยนะค่ะฟิสิกส์ค่ะ​ช่วยหน่อยนะค่ะฟิสิกส์ค่ะ
โดย Sucknidzz Zii
3800
ช่วยหน่อยค่ะฟิสิกส์ม.ปลายช่วยหน่อยค่ะฟิสิกส์ม.ปลาย
โดย Sucknidzz Zii
3720
ช่วยหาคำตอบหน่อยครับช่วยหาคำตอบหน่อยครับ
โดย Rinbincya
3810
รับสอนเด็กออทิสติก พูดช้า อ่านเขียนไม่คล่องรับสอนเด็กออทิสติก พูดช้า อ่านเขียนไม่คล่อง
โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เพลิน แอนดี แคร์
3710
ถามโจทย์ฟิสิกส์ ม.5 เรื่องคลื่นคะถามโจทย์ฟิสิกส์ ม.5 เรื่องคลื่นคะ
โดย Air
1494119Merlion
5 ต.ค. 2560 00:47
ช่วยทำโจทย์คณิตหน่อยค่ะ พอดีกำลังเริ่มเรียนคณิตอย่างจริง โดยลองฝึกทำข้อสอบดูช่วยทำโจทย์คณิตหน่อยค่ะ พอดีกำลังเริ่มเรียนคณิตอย่างจริง โดยลองฝึกทำข้อสอบดู
โดย Mook Jenjobkhet
3400
ช่วยทำโจทย์พวกนี้ให้ผมหน่อยครับTTช่วยทำโจทย์พวกนี้ให้ผมหน่อยครับTT
โดย Arthur Pachara
3080
ถามการบ้านหน่อยครับT^Tถามการบ้านหน่อยครับT^T
โดย Nagisa-Chan
3060
ช่วยหน่อยค่ะ ข้อสอบประวัติศาสตร์ช่วยหน่อยค่ะ ข้อสอบประวัติศาสตร์
โดย ประวัติศาสตร์
75611Kwang Kewalin
27 ก.ย. 2560 11:11
การหา ค.ร.น !!!!!! ข้อนี้หายังไงการหา ค.ร.น !!!!!! ข้อนี้หายังไง
โดย Praewhun
3560
แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด
โดย Aroonrung Pairor
4040
ช่วยสอนการบ้านหน่อยค่ะ ( ม.4 )ช่วยสอนการบ้านหน่อยค่ะ ( ม.4 )
โดย jomjam34138
4968717Yodsayong Gohan
22 ก.ย. 2560 11:49
ช่วยหน่อย เราจะร้องแล้วนะช่วยหน่อย เราจะร้องแล้วนะ
โดย แพรริน สมบูรณ์
3930
การบ้านคณิตศาสตร์เพิ่มการบ้านคณิตศาสตร์เพิ่ม
โดย พลอยริน สมบูรณ์
4170
ช่วยหน่อยค้าาา คิดไม่ออกแล้ววช่วยหน่อยค้าาา คิดไม่ออกแล้วว
โดย พลอยริน สมบูรณ์
3800
ช่วยอธิบายหน่อยค่ะช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
โดย วิราพร
3560
โจทย์ฟิสิก :: ความร้อนโจทย์ฟิสิก :: ความร้อน
โดย คณาริน
92475natkamon wankhruea
11 ก.ย. 2560 09:49
ถามการบ้านฟิสิกส์ถามการบ้านฟิสิกส์
โดย น.ร
75532รุจิรา ฉายละออ
8 ก.ย. 2560 15:08
การเเก้ปัญหาการตวงการเเก้ปัญหาการตวง
โดย Ruchadaporn Thepkeaw
3570
การบ้านคณิต ทำไม่ได้ค่ะโง่คณิต ช่วยหน่อยค่ะ แสดงวิธีคิดด้วยน๊าค้าา ขอบคุณค่ะการบ้านคณิต ทำไม่ได้ค่ะโง่คณิต ช่วยหน่อยค่ะ แสดงวิธีคิดด้วยน๊าค้าา ขอบคุณค่ะ
โดย น้ำ เพชร.
4120
ถามโจทย์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ถามโจทย์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์
โดย MorMy Mint
4000
เทคนิคการทำโจทย์ปัญหาสมการเทคนิคการทำโจทย์ปัญหาสมการ
โดย MathsMethod
4470
O-NetO-Net
โดย เป็นติ่ง'งงง ผิดตรงไหน'นนน
7300MathsMethod
26 ส.ค. 2560 20:47
สอบถามเรื่องเครื่องหมาย คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเซท ด้วยครับสอบถามเรื่องเครื่องหมาย คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเซท ด้วยครับ
โดย Poollarp Phatrabuddhikul
6612MathsMethod
26 ส.ค. 2560 20:13
โจทย์คณิตศาสตร์นี้คิดยังไงครับโจทย์คณิตศาสตร์นี้คิดยังไงครับ
โดย อชิรวินทร์ ครุฑปุราณะ
5990MathsMethod
26 ส.ค. 2560 19:31
ช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ พลีสๆ ด่วนมากช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ พลีสๆ ด่วนมาก
โดย Phuchit Narin
4720
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
โดย พงศกร ยกคำจู
5130
คือครูให้การบ้านมาแต่ทำไม่เป็น รบกวนช่วยสอนหน่อยนะคะคือครูให้การบ้านมาแต่ทำไม่เป็น รบกวนช่วยสอนหน่อยนะคะ
โดย Talaesairung
5010
ใครตอบได้ช่วยตอบทีใครตอบได้ช่วยตอบที
โดย Southilard
4361Southilard
23 ส.ค. 2560 12:05