งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านข้อความ ข่าว ข้อมูลต่างๆจากอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบอัจฉริยะ หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สุดฮิตอย่าง IPad หรือ Kindle 2 พบว่ามีการใช้เวลาในการอ่านที่นานกว่าการอ่านข้อมูลแบบเดียวกันจากหนังสือเป็นเล่มแบบดั้งเดิม

 

Jacob Nielson จาก Nielson Norman Group และอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง ได้ทำการทดลองอ่านเรื่องสั้นที่เหมือนกันแต่อ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IPad และอุปกรณ์ Kindle 2 ซึ่งทั้งสามแหล่งเป็นอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแสดงข้อมูลบนหน้าจอ จากนั้นต้องทำการเปรียบเทียบระยะเวลาการอ่านกับการอ่านจากหนังสือเป็นเล่ม

 

จากการทดลองพบว่า การอ่านจากอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์อ่านได้ช้ามากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการอ่านจากหนังสือ มากไปกว่านั้นการจ้องอ่านตัวหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ยังเป็นวิธีการที่ทำให้สายตาอ่อนล้า และถือเป็นวิธีการอ่านที่อาสาสมัครผู้ร่วมทดลองลงความเห็นว่าเป็นวิธีการอ่านที่ไม่มีประสิทธิภาพที่สุด

 

สาเหตุที่ทำให้ผลของการวิจัยเป็นไปในลักษณะก็เนื่องมาจาก ความเคยชิน ความถนัด และความชอบของคนในการอ่านว่าจะต้องมีการถือหนังสือเป็นเล่ม หรือวารสารอะไรก็ตามในมือ มีการเปิดพลิกหน้าไปหน้าที่ต้องการเหมือนวิธีการดั้งเดิม ความเคยชินลักษณะนี้ถือเป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นหนังสืออิเลกทรอนิกส์อย่าง IPad หรือ Kindle 2 นักวิจัยพยายามพัฒนาอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและให้เข้ากับความเคยชินของผู้ใช้งานมากที่สุด

 

ที่มา

http://www.physorg.com/news197724771.html

 

โดย

ธนัช