Lanny Lin นักศึกษาปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากสถาบัน Brigham Young University ได้พัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ในการช่วยค้นหาคนหรือนักเดินป่าที่หลงป่า ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดของการพัฒนาโครงงานชิ้นนี้ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางด้านทฤษฏีทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ อย่าง Computational and Mathematical Organization Theory ฉบับล่าสุด

 

จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีผู้รอดชีวิตจากการหลงป่าในอัตราที่ลดลง ลักษณะการช่วยเหลือหรือหลักการเข้าค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของคนหลงป่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือการตีวงล้อมเข้าไปยังบริเวณที่คาดการณ์ซึ่งจะสามารถค้นหาได้ประมาณรัศมี 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ซึ่งต่างจากหลักการทำงานของแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มที่เป็นไปได้ของเส้นทางหรือพิกัดที่คนหลงป่าจะเดินไป โดยแบบจำลองลักษณะนี้จะนำเอาข้อมูลเฉพาะสถานการณ์มาเป็นข้อมูลป้อนเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นจุดที่พบคนที่หายหรือเป้าหมายครั้งสุดท้าย ระยะเวลาที่ผ่านไปหรือเริ่มขาดการติดต่อ พร้อมทั้งจะนำเอาข้อมูล และแผนที่ภูมิประเทศของบริเวณนั้นๆมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตำแหน่งที่เป้าหมายจะอยู่ มากไปกว่านั้นแบบจำลองคอมพิวเตอร์ยังจะนำเอาข้อมูลสถิติที่เก็บไว้เกี่ยวกับการเดินป่า ลักษณะสถานการณ์ที่เป็นไปได้มาเป็นตัวข้อมูลวิเคราะห์อีกด้วย

 

 

แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์จะช่วยวิเคราะห์และให้ข้อมูลกับทีมค้นหาให้สามารถค้นหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำกัดบริเวณที่ทำงานให้แคบลงและทิศทางที่เป็นไปได้

 

ในบริเวณป่าลึกที่มีหน้าผาสูงชัน และต้นไม้ที่สูง ทึบทำให้บางครั้งเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนหลงป่าจะเดินไปทางทิศไหน แต่แบบจำลองคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้จะช่วยชี้แนะแนวทางที่เป็นได้ ลดระยะเวลาในการค้นหาและสามารถช่วยเหลือคนหลงป่าได้ทันท่วงที

 

 

ที่มา

http://www.physorg.com/news203178237.html

 

โดย

ธนัช