นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อหาความเป็นไปได้เมื่อเราต้องการก่อสร้างอาคาร บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้าง ณที่แห่งใดแห่งหนึ่ง แต่สถานที่แห่งนั้นก็ยากต่อการไปสำรวจด้วยวิศวกร หรือความต้องการในการทดลองว่าอาคารลักษณะดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการสร้างในบริเวณนั้นหรือไม่

 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลน่าได้ทำการพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ช่วยแก้ปัญหาทางด้านงานก่อสร้างที่ไม่สามารถทดลองได้ก่อนสร้างว่า การสร้างในแต่ละครั้งมีความเหมาะสมหรือดีต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่นลักษณะดิน น้ำ ความสูงของพื้นที่ หรืออื่นๆหรือไม่อย่างไร โดยแบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้จะใช้ข้อมูลรายละเอียดของประเภทดิน ลักษณะอื่นๆของเนื้อดินเป็นตัวหลักในการวิเคราะห์

 

แบบจำลองดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานของปฏิกิริยาของพื้นดินบริเวณดังกล่าวต่อลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการสร้างบนพื้นที่บริเวณนั้น ซึ่งแบบจำลองนี้จะช่วยให้งานก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนต่างๆทำได้มีประวิทธิภาพขึ้น เหมาะกับการสร้างอาคารขนาดใหญ่ หรือการต้องการสร้างอะไรก็ตามในพื้นที่ที่การเข้าสำรวจทำได้ยาก เช่นบนดวงจันทร์

 

การทราบลักษณะของเนื้อดินบนดวงจันทร์ทำให้แบบจำลองนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอาคารลักษณะใดเหมาะกับการก่อสร้างบนดวงจันทร์ และยังสามารถบอกได้ว่าบริเวณใดควรสร้างหรือไม่ควร เนื่องจากในงานก่อสร้างแต่ละครั้งวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญต้องมีการวิเคราะห์ ดูความมั่นคงของอาคารถ้าหากมีการก่อสร้างในบริเวณที่ต้องการ และสรุปความเป็นได้ในการเพื่อให้ปลอดภัยที่สุด ซึ่งแบบจำลองนี้จะช่วยทดลองความต้องการในการก่อสร้างในแต่ละกรณีซึ่งช่วยเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี

 

North Carolina Space Grant ที่ต้องการหาข้อมูล รายละเอียดสนับสนุนแนวคิดในการขึ้นไปสร้างอาคารบนดวงจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่การนำเครื่องมือขึ้นไปทำการวัด สำรวจก่อนสร้างอาคารเป็นไปได้ยาก โดยการวิเคราะห์จะมีปัจจัยอื่นๆ เช่นแรงโน้มถ่วง หรือลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์มาวิเคราะห์ด้วย

 

ซึ่งจะวิเคราะห์รวมกันกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์บริเวณนั้นๆ

 

Analysis of Pile Behavior in Granular Soils Using DEM

 

ที่มา

http://www.physorg.com/news204972474.html

 

โดย

ธนัช