ทีมวิจัยของยาน "นิว ฮอไรซัน" อธิบายการค้นพบเกี่ยวกับระบบของดาวพลูโตในบทความงานวิจัยเป็นครั้งแรกในชื่อ "The Pluto System: Initial Results from its Exploration by New Horizons" หรือ "ระบบพลูโต: ผลการศึกษาเบื้องต้นจากการสำรวจโดยยานนิว ฮอไรซัน" โดยได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Science หลังยานของ"นาซ่า"ลำนี้สำรวจดาวพลูโตเป็นครั้งแรกเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม

อลัน สเทิร์น นักวิจัยที่สถาบันวิจัยเซาท์เวสต์ หัวหน้านักวิจัย เป็นผู้สรุปโครงการวิจัยกว่า 150 โครงการของยานนิว ฮอไรซันนี้ โดยงานวิจัยมีความหลากหลายตั้งแต่การศึกษาสภาพภูมิประเทศของดาวพลูโต บรรยากาศของดาว และดวงจันทร์ของดาวพลูโต โดยยานทำให้เราได้ทราบข้อมูลของความหนาแน่นและความซับซ้อนของดาวพลูโตและดวงจันทร์บริวาร

"นิว ฮอไรซันเสร็จสิ้นภารกิจลาดตระเวนระบบสุริยะเบื้องต้นแล้ว ทำให้มนุษยชาติได้มองเห็นโลกอันน่าทึ่งและดวงจันทร์บริวาร นิว ฮอไรซัน ไม่ได้เพียงแค่จะเขียนหนังสือบนตำราเกี่ยวกับระบบพลูโต แต่ยังจะจุดประกายให้เกิดการค้นหาในปัจจุบันและนอนาคต จะค้นหาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง" จิม กรีน ผู้อำนวยการโครงการวิจัยดาวเคราะห์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐฯ หรือนาซ่า เผย

ยานนิว ฮอไรซันของนาซ่า เดินทางเข้าใกล้ดาวพลูโตที่สุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เป็นระยะทาง 13,691 กิโลเมตร ดำเนินการเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกเป็นปีกว่าจะมาถึงโลกหมด ข้อมูลที่มายังโลกนั้นทำให้เราทราบเกี่ยวกับภูมิประเทศของดาวตลอดจนอายุของลักษณะภูมิประเทศเหล่านั้น ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสี องค์ประกอบ และการสะท้อนผิวของดาว ทีมวิจัยยังได้ค้นพบหลักฐานว่าดาวพลูโตมีเปลือกที่อุดมไปด้วยน้ำแข็ง และมีเมฆหมอกหลายชั้นที่บรรยากาศของพลูโต และยังได้ค้นพบว่าดาวพลูโตนั้นใหญ่และมีน้ำแข็งมากกว่าที่เราคิด

"ระบบพลูโตทำให้เราแปลกใจในหลายๆเรื่อง มันกำลังสองเราว่า ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆก็ยังสามารถครุกรุ่นอยู่ได้แม้จะผ่านไปหลายพันล้านปี เรากำลังเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากความซับซ้อนของดาวพลูโตและดวงจันทร์ชารอน"

การสำรวจดาวพลูโตนั้นทำให้ทราบว่าดวงจันทร์ชารอนมีการปรับพื้นผิวใหม่เยอะ มีการก่อตัวที่บริเวณเปลือกโลกเยอะ และมีส่วนที่มืดบริเวณขั้วเหนือ เป็นหลักฐานที่ชี้ว่าองค์ประกอบของเปลือกของดวงจันทร์ชารอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

แม้นิว ฮอไรซอนจะไม่พบดวงจันทร์บริวาณเพิ่มเติม แต่ก็ได้ถ่ายภาพดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดของพลูโตในระดับที่ละเอียดมาก นั่นคือ นิกซ์ และ ไฮดรา ได้เป็นครั้งแรก โดยนิกซ์นั้นมีขนาดประมาณ 54 กิโลเมตร ส่วนไฮดรามีขนาดประมาณ 43 กิโลเมตร แต่การสะท้อนแสงที่บริเวณผิวนั้นมากกว่าดวงจันทร์ชารอนมากอย่างมีนัยสำคัญ

ทีมวิทยาศาสตร์ของยานนี้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกว่า 50 กิกะไบต์ ที่ได้มาจากกล้องถ่ายภาพอินฟราเรด กล้องถ่ายภาพทางไกล กล้องถ่ายภาพอุลตราไวโอเล็ต อุปกรณ์ทดลองคลื่นวิทยุ อุปกรณ์ตรวจจับพายุสุริยะ กล้องสเปกโตรมิเตอร์ตรวจจับอนุภาคมีประจุ และอุปกรณ์ตรวจจับฝุ่น

อ่านบทความวิชาการฉบับเต็มได้ที่ www.sciencemag.org/content/350/6258/aad1815

อ้างอิง: Southwest Research Institute. "Three months after flyby, New Horizons team publishes first research paper: Diversity of Pluto's landforms, atmosphere, and moons highlight the first three months of New Horizons data returns." ScienceDaily. ScienceDaily, 15 October 2015. <www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151015144810.htm>.

งานวิจัย: S. A. Stern, et al. The Pluto system: Initial results from its exploration by New Horizons. Science, 2015; 350 (6258): aad1815 DOI:10.1126/science.aad1815