นักวิทยาศาสตร์ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรุ้งในธรรมชาติ ทำให้ทราบว่ารุ้งสามารถบ่งบอกข้อมูลของแสง น้ำ และแก๊สได้ โดยจุดเด่นอยู่ที่การบอกว่าแท้จริงแล้วมีรุ้งมากกว่าที่ตาเรามองเห็น

รุ้ง เป็นสีหลายสีที่เกิดจากการกระเจิงของแสง ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์พบว่ารุ้งไม่ได้แค่สวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถใช้บอกข้อมูลการปนเปื้อนของสารเคมีในชั้นบรรยากาศได้ หรือสามารถในไปใช้เพื่อพัฒนาเครื่องจักรเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้ทราบกลไกของคอนกรีตเสริมเหล็ก

อเล็กซานเดอร์ ฮอสส์มันน์ นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเดน ในเยอรมนี สรุปการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับรุ้งไว้ในวารสารวิชาการ European Journal of Physics โดยบทความนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับรุ้งในธรรมชาติ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานหลากหลายที่มาจากปฏิกิริยาระหว่างแสง ของเหลว และแก๊ส

ฮอสส์มันน์ ศึกษารุ้งมากว่า 20 ปีตั้งแต่สมัยเรียน โดยเขาและเพื่อนได้ศึกษาข้อมูลพยากรณ์อากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาสเพื่อความสนุก จนวันนี้เขาได้ศึกษาสภาพอากาศด้วยวิธีชั้นสูงด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น ข้อมูลเรดาร์ ไปจนถึงวิธีง่ายๆเช่นการสังเกตรุ้ง

ฮอสส์มันน์ชี้ว่า รูปแบบของการกระเจิงของแสงของรุ้งสามารถทำให้เราทราบขนาดของการกระขายตัวและรูปร่างของเม็ดฝนที่ตกลงมาได้ หากนำข้อมูลนี้มารวมกับข้อมูลเรดาร์ จะทำให้เราได้ข้อมูลของน้ำฝนที่ตกลงมาบนพื้นโลก

"หากวิธีการวิเคราะห์ของเราแม่นยำเพียงพอ เราสามารถเปลี่ยนรุ้งไปเป็นเครื่องมือการสังเกตด้วยแสงเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของฝนได้" ฮอสส์มันน์อธิบาย

บทความของฮอสส์มันน์ ทำให้ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายรุ้งยากขึ้นไปอีก โดยชี้ว่ายังมีบางจุดที่ยังเป็นปริศนา

"ฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้เป็นรูปทรงกลมไปเสียทีเดียว แต่มักจะออกแบนราบหน่อยๆเหมือนแฮมเบอร์เกอร์บัน เนื่องจากอากาศนั้นดึงรูปร่างของมันให้เปลี่ยนไปในขณะที่มันตกลงมาจากท้องฟ้า"

"ปรากฏการณ์นี้ทำให้รูปร่างของรุ้งเปลี่ยนไป และจำเป็นต้องนำไปคิดในการกระเจิงของแสงด้วย"

นอกจากในแง่วิทยาศาสตร์แล้ว บทความวิจัยนี้ยังเอ่ยถึงรุ้งในแง่ของสุนทรียภาพอีกด้วย โดยชี้ว่า การมีรุ้งในรูปในอินสตาแกรมและแหล่งแลกเปลี่ยนรูปภาพต่างๆ ทำให้รูปนั้นดูน่าสนใจ

"รุ้งมีชีวิตที่สั้น และเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษและหายาก เราจึงจำเป็นต้องมีกล้องอยู่ในมือตลอดเวลา อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้ หรือกรณีอย่างผม กล้องเลนส์เดี่ยวก็สามารถถ่ายภาพรุ้งทั้งหมดได้"

อ้างอิง: IOP Publishing. (2016, August 25). More to rainbows than meets the eye. ScienceDaily. Retrieved August 27, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160825214336.htm งานวิจัย: Alexander Haußmann. Rainbows in nature: recent advances in observation and theory. European Journal of Physics, 2016; 37 (6): 063001 DOI: 10.1088/0143-0807/37/6/063001