ข่าวแนะนำ

ข่าวข่าวมนุษย์และการดำรงชีวิต

ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อธิบายเกียวกับการทำบายศรี  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อธิบายเกียวกับการทำบายศรี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพข่าว “ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อธิบายเกียวกับการทำบายศรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของชาวลุ่มน้ำโขง ในเทศกาลวิถีชีวิตชาวบ้าน แม่น้ำโขง เชื่อมสายใยวัฒนธรรม

ข่าวมนุษย์และการดำรงชีวิต

2859 views July 06, 2007

อ่านทั้งหมด